صفحه اول   -   تماس با ما   -   عضویت
نام کاربری:   کلمه عبور: عضویت در سایت / یادآوری کلمه عبور؟مايعي كه روي ماست جمع مي شود چيست؟
گروه مرتبط: غذاهای کودکان


 مايعي كه روي ماست جمع مي شود چيست؟

آيا بايد آن را دور ريخت ؟

 

 

 

اين مايع به آب ماست شهرت دارد. وقتي باكتري هاي تبديل كننده شير به ماست، به قدر كافي رشد كنند، شير دلمه مي بندد. پروتئين ها در هم فرو مي روند و ماست درست مي شود .

آب ماست ممكن است آبكي به نظر برسد، اما آب نيست و محتوي مواد معدني و پروتئين و قند شير(لاكتوز) است. بنابراين آن را دور نريريد و با بقيه ماست قاطي و مصرف كنيد.