صفحه اول   -   تماس با ما   -   عضویت
نام کاربری:   کلمه عبور: عضویت در سایت / یادآوری کلمه عبور؟امید بچه ها
گروه مرتبط: شعرهای کودکانه


                                                              امید بچه ها

                             خدا ، خدای مهربان                        خدای خوب و آشنا

                            خدای چشمه و چمن                     خدای سبزه زارها

                           کسی که بال می دهد                   به این پرنده ها تویی

                           کسی که باز می کند                     زبان جوجه ها توئی

                           تویی که داده ای به من                  زبان و پا و دست و سر

                           دو تا فرشته داده ای                      به نام مادر و پدر

                           کسی که یادش از دلم                  نمی شود جدا ، توئی

                            خدای خوب و مهربان                     امید بچه ها توئی !