صفحه اول   -   تماس با ما   -   عضویت
نام کاربری:   کلمه عبور: عضویت در سایت / یادآوری کلمه عبور؟چه بچه ی قشنگی
گروه مرتبط: شعرهای کودکانه


                                                     چه بچه ی قشنگی        

                          چه بچه ی قشنگی                       ببین چقدر تمیز است

                          برای این تمیزی                            پیش همه عزیز است

                           دندانهای سفیدش                        چه خوب به صف نشسته

                           رو لثه های پاکش                         مثل صدف نشسته

                          به صورتش نگاه کن                      که ماه آسمان است

                          به چشمهای روشن                     که خورشید تابان است

                         خوش به حال بابا و                       خوش به حال مامانش

                          الهی زنده باشه                           بلا نبینه جانش

بهداشت و نظافت